דייר/ת נכבד/ה,

נבקש לעדכנך כי בהתאם להוראות חוק דחיית מועדים (חרבות ברזל), יתכן והינך זכאי לדחות את התשלום בעבור שכר הדירה לחודש נובמבר 2023 ב – 30 ימים.

ככל שהינך מעוניין/ת לדחות את התשלום בעבור שכר הדירה לחודש נובמבר 2023 ב-30 ימים אנא מלא/י טופס בקשה לדחיית התשלום בהתאם לזכאותך:


תם הזמן למילוי טופס זה.