מבזקים

בקשה לדחיית תשלום שכר דירה נובמבר 2023

(בהתאם לחוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין, או תשלום לרשות), התשפ"ד – 2023

* שימו לב - הבקשה הינה דחייה בחודש ואינה מהווה ביטול.